דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 30/12/2018 דיווח ראשון: 18/11/2018

מכרז לשירותי אספקה, התקנה, החלפה ושיפוץ משאבות, מנועים, מפוחים וציוד טכנימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המרכז הרפואי לגליל ←

כלי עבודה ומכונות

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 624642
תיאור: מכרז לשירותי אספקה, התקנה, החלפה ושיפוץ משאבות, מנועים, מפוחים וציוד טכני

27/12/2018מועד אחרון להגשה
18/11/2018תאריך פרסום המכרז