דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 12/11/2018 דיווח ראשון: 15/10/2018

אספקת שירותי-יעוץ סביבתי עבור אגף יער ואילנות.מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

שירותים לחקלאות

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 622722
תיאור: אספקת שירותי-יעוץ סביבתי עבור אגף יער ואילנות.

11/11/2018מועד אחרון להגשה
14/10/2018תאריך פרסום המכרז