דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 06/09/2018
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכרז מסגרת למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הרצה, הדרכה ותפעול של תוכנות, לומדות, אתר ניהול, אתר שיווק וסביבת

משרד החינוך ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 621612
תיאור: מכרז מסגרת למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הרצה, הדרכה ותפעול של תוכנות, לומדות, אתר ניהול, אתר שיווק וסביבת

11/11/2018מועד אחרון להגשה
06/09/2018תאריך פרסום המכרז