דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 15/03/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי ניקיון והדברה עבור משרד האוצר

משרד האוצר ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 621298
תיאור: הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי ניקיון והדברה עבור משרד האוצר

06/11/2018מועד אחרון להגשה
02/09/2018תאריך פרסום המכרז