דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 12/07/2018 דיווח ראשון: 19/06/2018

שדרוג מחלקות טיפול נמרץ וקרדיולוגיה - המרכז הרפואי הילל יפהמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבריאות ←

אלביליה חנן בע״מ
שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 102% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪39,649,926

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 617340
תיאור: שדרוג מחלקות טיפול נמרץ וקרדיולוגיה - המרכז הרפואי הילל יפה

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אלביליה חנן בע״מ 39,649,926₪40,217,470₪

הזוכים במכרז

אלביליה חנן בע״מ עד כה שולם:40,217,470₪מתוך סכום המכרז:39,649,926₪
31/12/2021תשלום של ₪40,217,470, 101% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪20,330,234, 51% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪20,330,234, 51% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪19,272,667, 49% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪13,733,322, 35% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪13,733,322, 35% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪4,631,193, 12% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪3,197,702, 8% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
11/07/2018מועד אחרון להגשה
07/06/2018תאריך פרסום המכרז