דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 29/05/2018

עריכה ועדכון של תקנון שירות עובדי הוראה וכתיבת חוקת השכר, של עובדי הוראה במערכך החינוךמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החינוך ←

שירותי חינוך והכשרה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 614620
תיאור: עריכה ועדכון של תקנון שירות עובדי הוראה וכתיבת חוקת השכר, של עובדי הוראה במערכך החינוך

28/05/2018מועד אחרון להגשה
11/04/2018תאריך פרסום המכרז