דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 05/03/2018

הפעלת מערכת מודיעין לבחירות לרשויות המקומיות ולבחירות לכנסתמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הפנים ←

טלכלל בע״מ
תוכנות שרתים שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice מחשבים מדפסות יחידות אחסון נתונים מחשוב ותקשורת מכשירי תקשורת ואביזרים מסכי מחשב ציוד נלווה למחשוב
עד כה שולמו 71% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪635,000

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 610732
תיאור: הפעלת מערכת מודיעין לבחירות לרשויות המקומיות ולבחירות לכנסת

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
טלכלל בע״מ 635,000₪449,505₪

הזוכים במכרז

טלכלל בע״מ עד כה שולם:449,505₪מתוך סכום המכרז:635,000₪
30/06/2023תשלום של ₪449,505, 71% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪49,784, 8% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪49,784, 8% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪49,784, 8% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪49,784, 8% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪408,487, 64% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪408,487, 64% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪387,953, 61% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪387,953, 61% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪29,250, 5% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪778,831, 123% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪400,652, 63% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪359,702, 57% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪974,715, 153% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪268,226, 42% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪258,866, 41% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
04/03/2018מועד אחרון להגשה
16/01/2018תאריך פרסום המכרז