דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,770,157שהם87%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אספקת מדבקות בטחון בטכנולוגיה מאובטחת לקיצור/ הארכה של תוקף לתעודת זהות

רשות האוכלוסין וההגירה ← פיתקית-מפעלי הדפסה בע״מ +1

2,050,901

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 610255
תיאור: אספקת מדבקות בטחון בטכנולוגיה מאובטחת לקיצור/ הארכה של תוקף לתעודת זהות

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פיתקית-מפעלי הדפסה בע״מ 1,813,968₪1,533,223₪ (87% ב-5 התקשרויות)
המכון הגיאופיסי לישראל 236,933₪236,933₪ (14% ב-2 התקשרויות)
סך הכל2,050,901₪1,770,157₪100%

הזוכים במכרז

פיתקית-מפעלי הדפסה בע״מ עד כה שולם:1,533,223₪ (87% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,813,968₪
המכון הגיאופיסי לישראל עד כה שולם:236,933₪ (14% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:236,933₪
30/06/2023תשלום של ₪1,713,214, 84% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪1,521,956, 74% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪1,521,956, 74% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪1,221,759, 60% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪986,509, 48% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪884,017, 43% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪835,579, 41% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪721,153, 35% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪673,417, 33% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪629,191, 31% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪600,409, 29% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪496,513, 24% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪454,042, 22% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪352,683, 17% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪566,827, 28% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪503,647, 25% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪438,712, 21% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪92,969, 5% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪92,969, 5% מהסכום
06/03/2018מועד אחרון להגשה
04/01/2018תאריך פרסום המכרז