דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 05/12/2017

ביצוע שצ"פים בשכונה מ'3 בבית שמשמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

או-חק. הנדסה (1995) בע״מ
שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 101% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,172,159

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 606397

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
או-חק. הנדסה (1995) בע״מ 1,172,159₪1,172,159₪

הזוכים במכרז

או-חק. הנדסה (1995) בע״מ עד כה שולם:1,172,159₪מתוך סכום המכרז:1,172,159₪
31/12/2022תשלום של ₪1,172,159, 100% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪9,854,119, 841% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪7,810,838, 666% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪7,810,838, 666% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪7,810,838, 666% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪7,810,838, 666% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪7,810,838, 666% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪6,423,097, 548% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪4,465,933, 381% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪2,796,091, 239% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪937,933, 80% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
04/12/2017מועד אחרון להגשה
12/11/2017תאריך פרסום המכרז