דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגור (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪284,388,205שהם16%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה ← גדיש חברה להנדסה בע״מ +1

1,800,490,305

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 603845
תיאור: שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
גדיש חברה להנדסה בע״מ 1,154,501,867₪199,255,136₪ (71% ב-255 התקשרויות)
דנה הנדסה בע״מ 645,988,437₪85,133,069₪ (30% ב-116 התקשרויות)
סך הכל1,800,490,305₪284,388,205₪100%

הזוכים במכרז

גדיש חברה להנדסה בע״מ עד כה שולם:199,255,136₪ (71% ב-255 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,154,501,867₪
דנה הנדסה בע״מ עד כה שולם:85,133,069₪ (30% ב-116 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:645,988,437₪
31/12/2024תשלום של ₪377,227,634, 21% מהסכום
31/12/2023תשלום של ₪368,748,343, 20% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪322,794,321, 18% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪302,810,400, 17% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪260,528,873, 14% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪246,592,094, 14% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪233,423,251, 13% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪201,817,259, 11% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪180,784,896, 10% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪168,263,299, 9% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪93,496,281, 5% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪71,624,637, 4% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪58,053,533, 3% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪47,428,976, 3% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪28,881,940, 2% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪13,706,694, 1% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
17/11/2017מועד אחרון להגשה
14/09/2017תאריך פרסום המכרז