דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 19/09/2017

מכרז למתן שירותי מיפוי ומדידה - מודדי אתר למשרד הבינוי והשיכוןמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

ר.ג.מ. גאודזיה והנדסה בע״מ +3
שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 38% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,340,744

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 602787
תיאור: מכרז למתן שירותי מיפוי ומדידה - מודדי אתר למשרד הבינוי והשיכון

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ר.ג.מ. גאודזיה והנדסה בע״מ 893,425₪468,229₪ (29% ב-2 התקשרויות)
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע״מ 1,620,090₪429,610₪ (27% ב-3 התקשרויות)
מדבא - מדידות והנדסה בע״מ 933,179₪396,509₪ (25% ב-3 התקשרויות)
דטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע״מ 894,051₪345,956₪ (22% ב-3 התקשרויות)
סך הכל4,340,744₪1,640,304₪100%

הזוכים במכרז

ר.ג.מ. גאודזיה והנדסה בע״מ עד כה שולם:468,229₪ (29% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:893,425₪
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע״מ עד כה שולם:429,610₪ (27% ב-3 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,620,090₪
מדבא - מדידות והנדסה בע״מ עד כה שולם:396,509₪ (25% ב-3 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:933,179₪
30/06/2023תשלום של ₪1,640,304, 38% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪1,600,301, 37% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪1,600,301, 37% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪1,218,757, 28% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪1,218,757, 28% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪1,218,757, 28% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪1,218,757, 28% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪1,218,757, 28% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪1,185,519, 27% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪1,185,519, 27% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪1,185,519, 27% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪1,182,404, 27% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪1,182,404, 27% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪1,179,116, 27% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪1,169,669, 27% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪584,835, 13% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪547,051, 13% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪374,502, 9% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪374,502, 9% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪75,861, 2% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪75,861, 2% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
18/09/2017מועד אחרון להגשה
23/08/2017תאריך פרסום המכרז