דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 04/06/2017

69/2017- לישירותי ייעוץ לתכניות בתחומי הגריאטריה וטיפול פאטיבימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבריאות ←

קרביץ בע״מ
ציוד רפואי ציוד לדיאליזה ציוד כירורגי אבזרי תמיכה למוגבלים אבזרים אורטפדיים יחסים בינלאומיים כיתות הדרכה לבוש רפואי מוצרי החייאה מוצרי חבישה מוצרים במתן עירויים לעורקים וורידים מוצרים לבדיקות וניטור חולים מוצרים לטיפול והשגחה בחולים מזון רפ. אנטרלי סדר וביטחון ציבורי עזרה ראשונה ציוד הדרכה ולימוד רפואי ציוד וטרינרי
עד כה שולמו 89% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,946

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 597191
תיאור: 69/2017- לישירותי ייעוץ לתכניות בתחומי הגריאטריה וטיפול פאטיבי

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
קרביץ בע״מ 4,946₪4,354₪

הזוכים במכרז

קרביץ בע״מ עד כה שולם:4,354₪מתוך סכום המכרז:4,946₪
30/09/2022תשלום של ₪4,354, 88% מהסכום
01/06/2017מועד אחרון להגשה
03/05/2017תאריך פרסום המכרז