דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 30/01/2017

הובלה והאכלה של בעלי חיים הנתפסים לפי חיקוקים שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי יחידת הפיצו"חמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

שירותים לחקלאות

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 591451
תיאור: הובלה והאכלה של בעלי חיים הנתפסים לפי חיקוקים שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי יחידת הפיצו"ח

29/01/2017מועד אחרון להגשה
21/12/2016תאריך פרסום המכרז