דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪53,218,895שהם82%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אחזקה כללית ועבודות שיפוצים

תיאום הפעולות בשטחים ← פילו ובניו (1997) בע״מ +7

65,283,647

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 586089

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פילו ובניו (1997) בע״מ 38,676,383₪30,829,036₪ (58% ב-77 התקשרויות)
כהן את בן דוד חשמל ותקשורת בע״מ 23,979,243₪21,511,108₪ (41% ב-57 התקשרויות)
השוקדים הנדסה בע״מ 1,255,000₪586,842₪ (2% ב-8 התקשרויות)
פור הום מרכז בניה בע״מ 144,769₪144,769₪ (1% ב-2 התקשרויות)
אלקטרה י.ב. אחזקת מערכות בע״מ 1,150,000₪70,926₪ (1% ב-4 התקשרויות)
עוצמה שיווק מוצרי צריכה בע״מ 30,736₪29,472₪ (1% בהתקשרות בודדת)
א״ד מירז תעשיות בע״מ 24,613₪24,613₪ (1% בהתקשרות בודדת)
גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ 22,903₪22,129₪ (1% בהתקשרות בודדת)
סך הכל65,283,647₪53,218,895₪100%

הזוכים במכרז

פילו ובניו (1997) בע״מ עד כה שולם:30,829,036₪ (58% ב-77 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:38,676,383₪
כהן את בן דוד חשמל ותקשורת בע״מ עד כה שולם:21,511,108₪ (41% ב-57 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:23,979,243₪
השוקדים הנדסה בע״מ עד כה שולם:586,842₪ (2% ב-8 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,255,000₪
31/12/2023תשלום של ₪53,218,895, 82% מהסכום
30/09/2023תשלום של ₪49,292,616, 76% מהסכום
30/06/2023תשלום של ₪49,263,610, 75% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪49,251,566, 75% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪31,088,496, 48% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪31,009,539, 47% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪31,009,539, 47% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪31,009,539, 47% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪31,009,539, 47% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪31,009,539, 47% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪1,173,667, 2% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪1,172,925, 2% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪992,215, 2% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪387,044, 1% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪373,447, 1% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪373,447, 1% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪373,447, 1% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
05/10/2016מועד אחרון להגשה
12/09/2016תאריך פרסום המכרז