דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪122,684שהם99%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הפעלת מסגרת חוץ ביתית לטיפול באנשים בוגרים עם שילוב של התנהגויות מיניות פוגעות או עבריינות מין יחד עם אינטליגנ

משרד הרווחה ← מכון ויצמן למדע +1

124,150

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 584936
תיאור: הפעלת מסגרת חוץ ביתית לטיפול באנשים בוגרים עם שילוב של התנהגויות מיניות פוגעות או עבריינות מין יחד עם אינטליגנ

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מכון ויצמן למדע 100,000₪98,534₪ (81% בהתקשרות בודדת)
הידרו-נע 1988 בע״מ 24,150₪24,150₪ (20% בהתקשרות בודדת)
סך הכל124,150₪122,684₪100%

הזוכים במכרז

מכון ויצמן למדע עד כה שולם:98,534₪ (81% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:100,000₪
הידרו-נע 1988 בע״מ עד כה שולם:24,150₪ (20% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:24,150₪
31/12/2017תשלום של ₪122,684, 99% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪64,150, 52% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪64,150, 52% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪64,150, 52% מהסכום
27/10/2016מועד אחרון להגשה
30/09/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
17/08/2016תאריך פרסום המכרז
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום