דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות א' ל 176 יח"ד

משרד הבינוי והשיכון ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 583647

22/08/2016מועד אחרון להגשה
25/07/2016תאריך פרסום המכרז