דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 18/07/2016

רכש ואספקת ציוד וחומרי חשמלמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

תאורה ואביזרי תאורה קופסאות חשמל אביזרי סעף מתגים ממסרים ולוחות בקר מנורות נורות ורכיבי מנורות גופי תאורה ואביזרים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 582390

17/07/2016מועד אחרון להגשה
26/06/2016תאריך פרסום המכרז