דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 13/06/2016

מכירת שחת דגן - כפר הנוער אשל הנשיאמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

מ. החינוך-חינוך התיישבותי ←

שירותים לחקלאות

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 581313
תיאור: מכירת שחת דגן - כפר הנוער אשל הנשיא

12/06/2016מועד אחרון להגשה
31/05/2016תאריך פרסום המכרז