דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) 30.16 - למתן שירותי פיתוח הדרכה לרשות הפטנטים שבמשרד המשפטים

משרד המשפטים ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 580821
תיאור: מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) 30.16 - למתן שירותי פיתוח הדרכה לרשות הפטנטים שבמשרד המשפטים

15/08/2016מועד אחרון להגשה
19/05/2016תאריך פרסום המכרז