דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 09/02/2016

מחקר בנושא קליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוךמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החינוך ←

שירותי חינוך והכשרה שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 573413
תיאור: מחקר בנושא קליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך

08/02/2016מועד אחרון להגשה
10/12/2015תאריך פרסום המכרז