דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 12/10/2015

הזמנה להשתתף במכרז ניהול והפעלה של בית דיור גיל הזהב בבת ים השומרמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול ניהול נכסים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 569323
תיאור: הזמנה להשתתף במכרז ניהול והפעלה של בית דיור גיל הזהב בבת ים השומר

11/10/2015מועד אחרון להגשה
01/09/2015תאריך פרסום המכרז