דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 27/08/2015

הפעלת חדר כושר ושיעורי ספורט בבניין משרד החוץ ירושלים חטיבת פרט ורווחהמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החוץ ←

מובמנט וולנס בע״מ
ציוד פנאי וספורט
עד כה שולמו 85% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,570,232

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 567869
תיאור: הפעלת חדר כושר ושיעורי ספורט בבניין משרד החוץ ירושלים חטיבת פרט ורווחה

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מובמנט וולנס בע״מ 1,570,232₪1,322,100₪

הזוכים במכרז

מובמנט וולנס בע״מ עד כה שולם:1,322,100₪מתוך סכום המכרז:1,570,232₪
31/12/2019תשלום של ₪1,322,100, 84% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪1,020,076, 65% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪767,789, 49% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪732,666, 47% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪512,624, 33% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪512,624, 33% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪387,715, 25% מהסכום
26/08/2015מועד אחרון להגשה
16/07/2015תאריך פרסום המכרז