דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 28/06/2015

קבלן עבודות ייעורמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

תיאום הפעולות בשטחים ←

אבו אסנינה מוחמד שריף
מכונות וציוד נלווה לחקלאות ייעור ודייג
עד כה שולמו 97% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,050,000

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 566418

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אבו אסנינה מוחמד שריף 1,050,000₪1,010,430₪

הזוכים במכרז

אבו אסנינה מוחמד שריף עד כה שולם:1,010,430₪מתוך סכום המכרז:1,050,000₪
31/03/2023תשלום של ₪1,010,430, 96% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪1,010,430, 96% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪564,642, 54% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪564,642, 54% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪36,726, 3% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪36,726, 3% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪36,726, 3% מהסכום
25/06/2015מועד אחרון להגשה
28/05/2015תאריך פרסום המכרז