דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪176,946שהם82%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הקמה והפעלה של מרכז מורים ארצי במקצועות טכנולוגיים בחינוך העל יסודי

משרד החינוך ← הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

216,776

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 556524
תיאור: הקמה והפעלה של מרכז מורים ארצי במקצועות טכנולוגיים בחינוך העל יסודי

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 216,776₪176,946₪

הזוכים במכרז

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל עד כה שולם:176,946₪מתוך סכום המכרז:216,776₪
31/03/2017תשלום של ₪176,946, 82% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪176,946, 82% מהסכום
18/09/2014מועד אחרון להגשה
06/08/2014תאריך פרסום המכרז