דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 04/08/2014

11532-14 רמת בית שמש- שצ"פיםמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי הנדסה מיקצועים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 555720

28/07/2014מועד אחרון להגשה
10/07/2014תאריך פרסום המכרז