דלג לתוכן עיקרי
מכרז שבוטל עדכון אחרון: 04/08/2014 דיווח ראשון: 15/03/2021

בדיקה לשרת התשלומים 3מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

משחקים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 553495
סטטוס: מכרז משרדימכרזים המתפרסמים על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו שבוטל.
23/04/2014מועד אחרון להגשה
23/04/2014תאריך פרסום המכרז
בדקו מה סיבת הביטול, זה עשוי לסייע לך בעתיד. לדוגמה, חלק מהמכרזים מתבטלים בגלל היעדר הצעות או שינוי צרכי הגורם המפרסם.