דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪667,640שהם69%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כלי לניהול פרויקטים

משרד הבריאות ← אקסיומה פתרונות מידע בע״מ

978,445

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 552771

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אקסיומה פתרונות מידע בע״מ 978,445₪667,640₪

הזוכים במכרז

אקסיומה פתרונות מידע בע״מ עד כה שולם:667,640₪מתוך סכום המכרז:978,445₪
31/12/2021תשלום של ₪667,640, 68% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪569,223, 58% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪542,369, 55% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪380,380, 39% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪300,651, 31% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪259,323, 27% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪258,036, 26% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪189,957, 19% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪185,452, 19% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪161,899, 17% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪93,819, 10% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪93,819, 10% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪93,819, 10% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪82,687, 8% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪72,777, 7% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪72,778, 7% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪73,807, 8% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪68,080, 7% מהסכום
13/05/2014מועד אחרון להגשה
20/03/2014תאריך פרסום המכרז