דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 25/02/2014

11783-14 צור הדסה-דרך פטרולים שלב א' כולל קו ביובמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי הנדסה מיקצועים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 551306
תיאור: 11783-14 צור הדסה-דרך פטרולים שלב א' כולל קו ביוב

24/02/2014מועד אחרון להגשה
05/02/2014תאריך פרסום המכרז