דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 27/01/2014

אספקת שירותי אבחון להערכת יכולת עבודה של אנשים עם מוגבלותמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הכלכלה והתעשייה ←

שירותים למגזר הצבורי

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 547973
תיאור: אספקת שירותי אבחון להערכת יכולת עבודה של אנשים עם מוגבלות

26/01/2014מועד אחרון להגשה
21/11/2013תאריך פרסום המכרז