דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,171,828שהם49%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביצוע פעילות של "כינוס נכסים": הטיפול במימוש נכסי מקרקעין ומיטלטלין של חייבי מס.

מכס ומע"מ ← שפורן משה +10

2,425,976

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 546732
תיאור: ביצוע פעילות של "כינוס נכסים": הטיפול במימוש נכסי מקרקעין ומיטלטלין של חייבי מס.

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שפורן משה 367,012₪252,008₪ (22% ב-8 התקשרויות)
ובר שלמה 325,096₪201,503₪ (18% ב-6 התקשרויות)
בודה שרגא 288,524₪187,524₪ (17% ב-9 התקשרויות)
עמית פולק מטלון ושות' 310,050₪125,506₪ (11% ב-6 התקשרויות)
רוגל ושות' משרד עו"ד 117,000₪117,000₪ (10% בהתקשרות בודדת)
פרידמן דניאל שלמה 280,348₪92,504₪ (8% ב-7 התקשרויות)
חן, פישר, משרד עורכי דין (2002) 351,846₪87,836₪ (8% ב-9 התקשרויות)
דורית לוי טילר עו"ד 58,500₪54,824₪ (5% בהתקשרות בודדת)
חגי אריה 117,000₪47,404₪ (5% ב-2 התקשרויות)
יעקב אמסטר ושות' 152,100₪5,719₪ (1% ב-3 התקשרויות)
בן ארי, פיש, סבן ושות' -עורכי דין ונוטריונים 58,500₪- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל2,425,976₪1,171,828₪100%

הזוכים במכרז

שפורן משה עד כה שולם:252,008₪ (22% ב-8 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:367,012₪
ובר שלמה עד כה שולם:201,503₪ (18% ב-6 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:325,096₪
בודה שרגא עד כה שולם:187,524₪ (17% ב-9 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:288,524₪
30/06/2023תשלום של ₪1,171,828, 48% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪977,586, 40% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪850,915, 35% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪750,054, 31% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪675,139, 28% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪482,472, 20% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪397,699, 16% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪248,982, 10% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪161,792, 7% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪117,000, 5% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪117,000, 5% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪0, 0% מהסכום
27/01/2014מועד אחרון להגשה
28/10/2013תאריך פרסום המכרז