דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 17/11/2013

קבלת שירותי תחזוקת מערכת וביצוע שינויים ושיפורים למערכת המיחשובמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הכלכלה והתעשייה ←

סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע״מ
שירותי מיחשוב
עד כה שולמו 87% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪9,503,289

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 546387
תיאור: קבלת שירותי תחזוקת מערכת וביצוע שינויים ושיפורים למערכת המיחשוב

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע״מ 9,503,289₪8,243,834₪

הזוכים במכרז

סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע״מ עד כה שולם:8,243,834₪מתוך סכום המכרז:9,503,289₪
31/12/2017תשלום של ₪8,243,834, 87% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪6,821,737, 72% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪7,589,330, 80% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪7,939,222, 84% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪6,300,626, 66% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪2,772,934, 29% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪2,772,934, 29% מהסכום
14/11/2013מועד אחרון להגשה
20/10/2013תאריך פרסום המכרז