דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 14/10/2013

מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי בתחום התכנון האסטרטגימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המשרד לבטחון לאומי ←

מטריקס קונסלטינג בע״מ
שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 99% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪168,012

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 545083
תיאור: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי בתחום התכנון האסטרטגי

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מטריקס קונסלטינג בע״מ 168,012₪165,446₪

הזוכים במכרז

מטריקס קונסלטינג בע״מ עד כה שולם:165,446₪מתוך סכום המכרז:168,012₪
31/12/2019תשלום של ₪165,446, 98% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪147,334, 88% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪147,334, 88% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪147,334, 88% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪147,334, 88% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪76,868, 46% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪266,876, 159% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪217,595, 130% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪172,006, 102% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪148,998, 89% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪109,537, 65% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪44,121, 26% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪44,121, 26% מהסכום
13/10/2013מועד אחרון להגשה
01/09/2013תאריך פרסום המכרז