דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 24/01/2013

מתן שירותי אבטחה במתקני משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוז ירושלים והדרוםמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הרווחה ←

שירותי רווחה נסיעות

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 538272
תיאור: מתן שירותי אבטחה במתקני משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוז ירושלים והדרום

23/01/2013מועד אחרון להגשה
20/12/2012תאריך פרסום המכרז