דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 23/07/2012

שיפוץ ושיקום פרגולת מתכת עבור השו"טמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

חומרים ורכיבים לבניה והרכבה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 533263
תיאור: שיפוץ ושיקום פרגולת מתכת עבור השו"ט

22/07/2012מועד אחרון להגשה
02/07/2012תאריך פרסום המכרז