דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 20/04/2012

תחזוקת מערכות וידאו חוזי במערכת בתי המשפטמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הנהלת בתי משפט ←

מחשוב ותקשורת

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 530720
תיאור: תחזוקת מערכות וידאו חוזי במערכת בתי המשפט

19/04/2012מועד אחרון להגשה
12/03/2012תאריך פרסום המכרז