דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 16/06/2011

כנס שופטים ורשמים ארצי עבור מערכת בתי המשפטמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הנהלת בתי משפט ←

שירותי מלון וכנסים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 522313
תיאור: כנס שופטים ורשמים ארצי עבור מערכת בתי המשפט

15/06/2011מועד אחרון להגשה
16/05/2011תאריך פרסום המכרז