דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 23/04/2010

בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ לתהליך של בחינה כוללת והכנת תוכנית התייעלות למשרד לביטחון הפנים על גופיומכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המשרד לבטחון לאומי ←

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי ניהול יעוץ ומנהל

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 511588
תיאור: בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ לתהליך של בחינה כוללת והכנת תוכנית התייעלות למשרד לביטחון הפנים על גופיו

22/04/2010מועד אחרון להגשה
18/03/2010תאריך פרסום המכרז