דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 12/04/2010

הפעלת קייטנות קיץ לילדים בעלי צרכים מיוחדים ברחבי הארץ בקיץ 2010מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הרווחה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 511255
תיאור: הפעלת קייטנות קיץ לילדים בעלי צרכים מיוחדים ברחבי הארץ בקיץ 2010

11/04/2010מועד אחרון להגשה
07/03/2010תאריך פרסום המכרז