דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 12/02/2010

שירותי עזר למטה תכנית 'עיר ללא אלימות'מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המשרד לבטחון לאומי ←

שירותי איכות סביבה שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 510035
תיאור: שירותי עזר למטה תכנית 'עיר ללא אלימות'

11/02/2010מועד אחרון להגשה
14/01/2010תאריך פרסום המכרז