דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 25/10/2023 דיווח ראשון: 30/10/2023

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מס' 03/2023 לקבלת שרותי אספקת גזים למכון הגיאולוגימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המכון הגיאולוגי ←

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000575589
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מס' 03/2023 לקבלת שרותי אספקת גזים למכון הגיאולוגי

05/11/2023מועד אחרון להגשה
14/09/2023תאריך פרסום המכרז