דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 23/05/2023 דיווח ראשון: 09/06/2023

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מס' 04/2023 לניהול הפקה ובימוי ועידת החדשנות של ישראל במסגרת אירועי ה-75 למדינת ישראלמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

מרכז ההסברה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000569977
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מס' 04/2023 לניהול הפקה ובימוי ועידת החדשנות של ישראל במסגרת אירועי ה-75 למדינת ישראל

18/06/2023מועד אחרון להגשה
23/05/2023תאריך פרסום המכרז