דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 27/03/2023 דיווח ראשון: 20/04/2023

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לייצור ואספקת מעטפות עבור הבחירות לרשויות המקומיותמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המדפיס הממשלתי ←

מוצרי דפוס והוצאה לאור מוצרי וחומרי נייר ציוד משרדי ציוד משרדי ואביזרים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000566798
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לייצור ואספקת מעטפות עבור הבחירות לרשויות המקומיות

18/04/2023מועד אחרון להגשה
06/03/2023תאריך פרסום המכרז