דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 28/12/2022 דיווח ראשון: 16/12/2022

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו דו שלבי מס' 5/2021 לקבלת מידע סלולרי בדבר דפוסי ניידות של תיירים זרים ותיירי פניםמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד התיירות ←

שירותי יעוץ לניהול

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000561429
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו דו שלבי מס' 5/2021 לקבלת מידע סלולרי בדבר דפוסי ניידות של תיירים זרים ותיירי פנים

08/01/2023מועד אחרון להגשה
30/11/2022תאריך פרסום המכרז