דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 11/09/2022 דיווח ראשון: 31/10/2022

109/2022 מתן שירותי ייעוץ בנושא בטיחות וסיכונים סביבתיים במשק הדלק והגפ"ממכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד האנרגיה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000557739
תיאור: 109/2022 מתן שירותי ייעוץ בנושא בטיחות וסיכונים סביבתיים במשק הדלק והגפ"מ

03/11/2022מועד אחרון להגשה
07/09/2022תאריך פרסום המכרז