דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 27/04/2022 דיווח ראשון: 11/05/2022

מכרז מס' 41/2022 למתן שירותי ייעוץ וטיפול תזונתי עבור מעונות יום שיקומייםמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבריאות ←

ניראון בשמת
שירותי טיפול בריאותי שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי רווחה סוציאליים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪37,000

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000549999
תיאור: מכרז מס' 41/2022 למתן שירותי ייעוץ וטיפול תזונתי עבור מעונות יום שיקומיים

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ניראון בשמת 37,000₪-

הזוכים במכרז

ניראון בשמת עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:37,000₪
31/12/2022תשלום של ₪37,000, 100% מהסכום
08/05/2022מועד אחרון להגשה
14/03/2022תאריך פרסום המכרז