דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 25/01/2022 דיווח ראשון: 14/02/2022

מכרז ממוכן מהיר 14-22 למתן שירותי חניה לעובדים בנציבות הביקורת על התביעה וייצוג המדינה בערכאות-בבניין שלום ת"אמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד המשפטים ←

שירותי חניה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000547530
תיאור: מכרז ממוכן מהיר 14-22 למתן שירותי חניה לעובדים בנציבות הביקורת על התביעה וייצוג המדינה בערכאות-בבניין שלום ת"א

03/02/2022מועד אחרון להגשה
25/01/2022תאריך פרסום המכרז