דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 23/12/2021 דיווח ראשון: 14/02/2022

מתן שירותי אבטחה בביתונייא, גשר אלנבי ומעברים באיו"ש עבור המנהל האזרחימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

תיאום הפעולות בשטחים ←

שירותי שמירה ואבטחה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000543387
תיאור: מתן שירותי אבטחה בביתונייא, גשר אלנבי ומעברים באיו"ש עבור המנהל האזרחי

03/01/2022מועד אחרון להגשה
23/11/2021תאריך פרסום המכרז