דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 05/04/2021 דיווח ראשון: 13/05/2021

מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מספר 04/2021 לאספקת שרותי עבודות ביוב ומים במרכז הרפואי הלל יפהמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המרכז הרפואי הלל יפה ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים שירותי ניקיון והדברה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000531557
תיאור: מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מספר 04/2021 לאספקת שרותי עבודות ביוב ומים במרכז הרפואי הלל יפה

09/05/2021מועד אחרון להגשה
05/04/2021תאריך פרסום המכרז