דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגור (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪13,123שהם21%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי רופא מומחה עבור סגל בתחום אורתופדיה

שירות בתי הסוהר ← פלדברין אורטופדיה והשקעות בע״מ

62,595

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000530253
תיאור: שירותי רופא מומחה עבור סגל בתחום אורתופדיה

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פלדברין אורטופדיה והשקעות בע״מ 62,595₪13,123₪

הזוכים במכרז

פלדברין אורטופדיה והשקעות בע״מ עד כה שולם:13,123₪מתוך סכום המכרז:62,595₪
30/06/2021תשלום של ₪13,123, 21% מהסכום
05/04/2021מועד אחרון להגשה
28/02/2021תאריך פרסום המכרז