דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 17/02/2021 דיווח ראשון: 27/03/2021

תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במתקני שאיבת מים, ביוב ביחידות שב"סמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

שירות בתי הסוהר ←

שירותי ניקיון והדברה כלי עבודה ומכונות חומרים ורכיבים לבניה והרכבה

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000529643
תיאור: תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במתקני שאיבת מים, ביוב ביחידות שב"ס

22/03/2021מועד אחרון להגשה
17/02/2021תאריך פרסום המכרז